วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา
– เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  มุ่งมั่น  มีวิสัยทัศน์และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีจรรยาบรรณ
– มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม
มีลักษณะเป็นผู้นำ  ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000