เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บัญชี , หัวหน้าบัญชี , เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บัญชี , หัวหน้าบัญชี , เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บัญชี , หัวหน้าบัญชี , เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศชาย-หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป  ระดับการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป มีความความระเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความขยันอดทน และ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา  มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000