ธุรการ – ฝ่ายผลิต

ธุรการ – ฝ่ายผลิต

ธุรการ – ฝ่ายผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereเพศหญิง อายุ 25-30ปีขึ้นไป  ระดับการศึกษา ป.ตรี เป็นต้นไป มีความความระเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้เกี่ยวกับคอนกรีต มีความขยันอดทน และ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา   สามารถเริ่มงานได้ทันที่ เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000