พนักงานขับรถพ่วง (ด่วนมาก)

พนักงานขับรถพ่วง (ด่วนมาก)

พนักงานขับรถพ่วง (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


เพศชาย อายุ 30-50ปี มีใบขับรถ ท.2  มีไหวพริบ ช่างสังเกต มีร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ ชัดเจนรู้กฎระเบียบปฏิบัติ รู้หน้าที่ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@Hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000