เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 3 อัตรา , เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 3 อัตรา , เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 3 อัตรา , เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereหญิง อายุ 25-40 วุฒิ ปวส.ขึ้นไป / มีความอดทนและสามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ อย่างตรงต่อเวลา / ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปและ Excel ได้เป็นอย่างดี / รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ/ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000