ธุรการผลิตภัณฑ์

ธุรการผลิตภัณฑ์

ธุรการผลิตภัณฑ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

 • พนักงานประจำ
 • Anywhereคุณสมบัติ

 • หญิง-ชาย อายุ 23-40 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานคอนกรีต หรือสายงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพคอนกรีตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำใบเสนอส่วนผสมคอนกรีตให้กับลูกค้า
 • จัดทำรายการคำนวณผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัท CPAC
 • งานธุรการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

อัตราจ้าง : ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000