พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย,แอดมินออนไลน์

พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย,แอดมินออนไลน์

พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย,แอดมินออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkmetal8@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย,แอดมินออนไลน์

คุณสมบัติ พนักงานบัญชี

1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชี

2. ขยัน รอบคอม มีความรับผิดชอบ

3. สามารถใช้ Microsoft Word , Excel ได้ดี

คุณสมับติ ฝ่ายบุคคล

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

2. สามารถใช้ Microsoft Word , Excel , Powerpoint ได้ดี

3. มีทักษะการติดต่อประสานงานและการวื่อสารที่ดี

4. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่

***มีประสบการณ์ในตำแหน่ง พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ หัวหน้าฝ่ายขาย

1. ขยัน มีความรับผิดชอบ

2. รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. สามารถใช้ Microsoft Word , Excel ได้ดี

** มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkmetal8@gmail.com

บริษัท เคเคเมททอล 2012 จำกัด

498 ม.2 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

KK-Metal
โพสต์โดย
เค.เค. เมททอล