ผู้จัดการ.ฝ่ายขาย

ผู้จัดการ.ฝ่ายขาย

ผู้จัดการ.ฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nokthananit289@gmail.com


พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย,แอดมินออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาเกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
4.ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานฝ่ายขายหรือการตลาด หรือมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อนเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
5.มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารทีมงานขาย
6.มีทักษะการสื่อสาร การวางแผน ติดตามงาน และการบริหารทีมงาน
7.มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
8.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีใจรักงานบริการและงานขาย
9.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
10.มีรถยนต์ส่วนตัว
11.มีไหวพริบปฏิภาณในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และทำงานเชิงรุก
12.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

รายละเอียดงาน

1.ติดตามข้อมูลการตลาด ข้อมูลลูกค้าและข้อมุลคู่แข่งเพื่อนำมาจัดทำแผนกการขายในแต่ละช่วงเวลา ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย
2.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก และดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
3.วางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่ ,ติดตามผลการหาลูกค้าใหม่,สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
4.ทำงานร่วมกันกับทีมงาน เพื่อเพิ่มการขายในออนไลน์
5.ควบคุมวิธีการทำงานของทีมขายให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
6.อนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย
7.ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ขาย และการควบคุมสต็อกสินค้าหน้าร้าน
8.วางแผนกับทีม ในการผลักดันการขายสินค้า/โปรโมรชั่น/กิจกรรมการขาย
9.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายวัสดุก่อสร้าง หรือมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
10.ดูระบบคุณภาพการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายขาย
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nokthananit289@gmail.com

บริษัท เคเคเมททอล 2012 จำกัด

498 ม.2 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

KK-Metal
โพสต์โดย
เค.เค. เมททอล