สรรหาวัสดุสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง (จัดซื้อ)

สรรหาวัสดุสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง (จัดซื้อ)

สรรหาวัสดุสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง (จัดซื้อ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkmetal8@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายขาย,แอดมินออนไลน์

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ด่วน

ตำแหน่งสรรหาวัสดุสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง (จัดซื้อ) 1 ตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณืก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรองราคากับ Supplier
– บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท
– จัดทำ ตรวจสอบ ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
– ค้นหา เปรียบเทียบ และสั่งซื้อของตามรายการ
– ประสานกับตัวแทนของบริษัทในเครือ เพื่อสรุปยอดของที่จำเป็นต้องจัดซื้อ
– จัดทำรายการสั่งซื้อสินค้าแยกตามบริษัท
– รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
** มีประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างพิจารณาเป็นพิเศษ **

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkmetal8@gmail.com

บริษัท เคเคเมททอล 2012 จำกัด

498 ม.2 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

KK-Metal
โพสต์โดย
เค.เค. เมททอล