Graphic Designer

Graphic Designer

Graphic Designer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kdcxsport@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Graphic Designer

KDC Sport เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Graphic Designer
จำนวน 2 ตำแหน่ง (แบบประจำ นั่งทำงานที่ออฟฟิศ)
.
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– รับบรีฟงานจากลูกค้า เมื่อถึงขั้นตอนของการออกแบบ
– ออกแบบงานดีไซน์ชุดกีฬาให้ออกมาดี มีคุณภาพ
– ประสานงานกับแผนกต่างๆ ถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
– อื่นๆ จะมอบหมายอีกครั้ง เมื่อได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
.
คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา
– ไม่มีคดีติดตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น Photoshop Illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ในระดับดีมากมาก่อน
– มีทักษะการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพไม่ต้องดีมาก แต่มนุษย์สัมพันธ์ดีก็ได้
– มีทักษะการทำงานเป็นทีม พูดจารู้เรื่องในระดับที่ดี และมีความคิดเชิงบวก
– ขยัน อดทน ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
– คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่ม กล้าที่จะลอง และมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ
.
การรับสมัคร
1. Resume (ขอรูปที่เห็นหน้าแบบชัดเจน)
2. ผลงาน(Portfolio) *จำเป็นมากต้องส่งมาด้วย
.
ส่งทั้ง 2 อย่างมาที่เมล [email protected] โดยใช้หัวข้อว่า “อยากเป็นกราฟิกโว้ย”

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kdcxsport@gmail.com

บริษัท เคดีซี เอ็กซ์ จำกัด

KDC SPORT

KDC SPORT
โพสต์โดย
KDC SPORT