ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สื่อสารภาษาจีนได้)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สื่อสารภาษาจีนได้)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สื่อสารภาษาจีนได้)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

ลักษณะงาน
– บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล
– ดูแลจัดการเกี่ยวกับงานด้านบุคคลทั้งในออฟฟิศและสาขาต่างๆ
– เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน
– กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร
– บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคคลากร
– ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
– กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือมากกว่า

– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

– มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

– มีไหวพริบดีเเละมีความกระตือรือร้น

– สามารถเเก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

สนใจสมัครงานส่งเรซูเม่มาที่ [email protected]

โทร 043-004029

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
Greatex Press