เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

ลักษณะงาน
1.บันทึกบัญชี
2.ติดตามและชำระค่าใช้จ่ายของบริษัท
3.ตั้งเบิกงบประมาณ
4.นำส่งภาษี

คุณสมบัติ
1.ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน
5. มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างแท้จริงในการตัดสินใจ
6. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งผลกระทบในด้านลบให้น้อยที่สุดแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม sof.tware บัญชี มีความรู้ภาษาอังกฤษตามสมควร มีความรู้ระบบภาษีของไทย
9.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ 207/53 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น (ตรงข้ามปั้มน้ำมันคาลเท็ก) โทร 043-004029

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
Greatex Press