เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

รายละเอียดงาน

– บันทึกบัญชี AP/AR ได้ถูกต้อง

– จัดทำเอกสาร ขอเบิกงบประมาณ

– จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

– ประสานงาน ติดตามเอกสารทางบัญชี

– งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุุ 25 – 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี
สามารถใช้โปรแกรม Excel, Express Accounting ได้เป็นอย่างดี
มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น
ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
Greatex Press