เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำ คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำ คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำ คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ตรวจสอบ เสนอแนะ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

– วิเคราะห์แผนและโครงการและ กำกับดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับ

– แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

– ดูแลความปลอดภัยภายในบริษัท

– ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน

– รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงาน

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมาย

คุณสมบัติ

– ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษและใบประกาศจป.วิชาชีพ

– มีความกระตือรือร้น

– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

– สถานที่ปฎิบัติงานคลังสินค้า J&T อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สามารถสมัครโดยส่งResume มาที่ hr.greatexpress@gmail.com หรือโทร 043-004662

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
greatex-press