เจ้าหน้าที่ IT ประจำคลังสินค้า J&T จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ IT ประจำคลังสินค้า J&T จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ IT ประจำคลังสินค้า J&T จ.ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • จังหวัดขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / เดือน

จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

ลักษณะงาน

– ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating Systemแก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
– ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
– ดำเนินการและบริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชาย/หญิง อายุ22-35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านITหรือเทคโนโลนีสารสนเทศเท่านั้น
3.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ IT Supportพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีไหวพริบดีเเละมีความกระตือรือร้น
6.สามารถเเก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
8.สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี
9.สามารถทำงานเป็นกะได้
10. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

11. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นกับระบบได้

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
Greatex Press