หัวหน้าช่าง ฮอนด้ามะลิวัลย์ 1 อัตรา

หัวหน้าช่าง ฮอนด้ามะลิวัลย์ 1 อัตรา

หัวหน้าช่าง ฮอนด้ามะลิวัลย์ 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

หัวหน้าช่าง ฮอนด้ามะลิวัลย์ 1 อัตรา

หน้าที่ :
1. ให้บริการซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
2. ประสานงานกับที่ปรึกษาการบริการ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
3. ให้คำปรึกษา และตรวจเช็คงานซ่อม ก่อนส่งมอบของพนักงานช่างในทีม ตามมาตรฐานงานบริการ
4. งานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์
3. มีประสบการณ์ ซ่อม และวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 3-5 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
**เคยฝึกอบรมกับ Honda จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สอบถามเพิ่มเติม HR
โทร : 063 0215333 หรือ 095 1799039
LINE : @hr.aurocorp

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

1111 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HRTeam_Autocorp
โพสต์โดย
HRTeam_Autocorp