Graphic & Live Streaming

Graphic & Live Streaming

Graphic & Live Streaming

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล eseneducation@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น🎯รายละเอียดงาน

 • ออกแบบสื่อ content / infographic ทั้งรูปแบบภาพ และวีดีโอสั้น บน Social Media
 • ควบคุมดูแลการ Switching การ Live Streaming และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มีคนสอนงาน)
 • สร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับสินค้า / บริการของบริษัท
 • ถ่ายภาพ และวิดีโอ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

🎯คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี เช่น photoshop, illustrator, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบทำ content / infographic
 4. ใช้โปรแกรม OBS Studio ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เป็นคนรุ่นใหม่ มีประสบการณ์หรือไม่มีก็ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้งานเร็ว
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ คล่องแคล่วในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
 7. มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน

🚩ทำงาน 6 วัน (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน) เวลางาน 11.00 – 19.00 น. (เวลาอาจมีปรับบางวัน ขอคนรับได้)

มีออกอีเว้นท์บ้าง ตามสถานการณ์และตำแหน่งงาน (ขอนแก่น/ต่างจังหวัด)

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำปรับขึ้นตามความสามารถ – อายุงาน
 • ประกันสังคม (ผ่านทดลองงาน)
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี / เดือน
 • อาหาร / เครื่องดื่ม
 • ค่าน้ำมัน, ค่ายานพาหนะ กรณีออกนอกพื้นที่

สถานที่ทำงาน

โซนหน้า มข. ถนนมะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น *ขอคนเดินทางสะดวก

วิธีการรับสมัครงาน

ส่ง Resume และตัวอย่างผลงาน ได้ที่ E-Mail : eseneducation@gmail.com

พร้อมแนะนำตัวเองสั้น ๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล eseneducation@gmail.com

บริษัท อีสาน อีดูเคชั่น จำกัด

ธุรกิจด้านการศึกษา การบริการจัดงานและสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา

ESEN EDUCATION
โพสต์โดย
ESEN EDUCATION