Interior – งานออกแบบตกแต่งภายใน

Interior – งานออกแบบตกแต่งภายใน

Interior – งานออกแบบตกแต่งภายใน

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง / ตกลง บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว
ผู้จัดการ ( งานบริหารอาคารชุด )

1. Interior  (ออกแบบตกแต่งภายใน)   1  อัตรา  * ด่วนพร้อมสัมภาษณ์งาน

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมออกแบบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 25 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี **ไม่จำกัดเพศ
– สามารถใช้โปรแกรม sketch up / CAD / Adobe / Photoshop ได้เป็นอย่างดี
– สามารถจัดซื้อจัดหาเลือกวัสดุที่เกี่ยวงานตกแต่งภายใน จัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย
– มีทักษะการประสานงาน ติดตามงาน และสรุปรายงานต่อฝ่ายบริหาร
– มีไหวพริบในการทำงานพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการ update งานแบบตามยุคตามสมัย  1  อัตรา

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

11 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

hrpiman
โพสต์โดย
hrpiman