โฟร์แมน , พนักงานธุรการ ( พร้อมสัมภาษณ์ ** )

โฟร์แมน , พนักงานธุรการ ( พร้อมสัมภาษณ์ ** )

โฟร์แมน , พนักงานธุรการ ( พร้อมสัมภาษณ์ ** )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@piman.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง / ตกลง บาท / เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด,จนท.สิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและชุมชน,วิศวกรโยธางานตรวจสอบคุณภาพ,โฟร์แมน

1. โฟร์แมนก่อสร้าง  2 ตำแหน่ง
– วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้างโยธา
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
– มีทักษะการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจคุยงานได้
– มีความคล่องตัวในการทำงาน มียานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น
– มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา

2. พนักงานธุรการ  จำนวน  2  ตำแหน่ง
– วุฒิการศึกษา ปวส,หรือปริญญาตรี
– ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี ( Excel,  Word, Powerpoint )
– ทำงานเป็นทีม
– มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความคล่องตัวในการทำงาน

 

รับด่วน พร้อมสัมภาษณ์งาน !!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@piman.co.th

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

11 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

hrpiman
โพสต์โดย
hrpiman