ผู้จัดการอาคาร / พนักงานธุรการ / ช่างซ่อมบำรุง

ผู้จัดการอาคาร / พนักงานธุรการ / ช่างซ่อมบำรุง

ผู้จัดการอาคาร / พนักงานธุรการ / ช่างซ่อมบำรุง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@piman.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง / ตกลง บาท / เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด,จนท.สิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและชุมชน,วิศวกรโยธางานตรวจสอบคุณภาพ,โฟร์แมน

1. ผู้จัดการอาคารชุด
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ขึ้นไป)  **มีประสบการณ์งานบริหารอาคารชุด พิจารณาเป็นพิเศษ
– ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25-40 ปี  / เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
– มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอาคารชุดหรือพร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
– มีทักษะการเจรจา มีจิตใจบริการ มีความสามารถในการประสานงานติดต่อได้อย่างดี
– สามารถยึดหยุ่นเวลาทำได้  เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงานอยู่เสมอ

2. พนักงานธุรการ
– วุฒิการศึกษา ปวส,หรือปริญญาตรี
– ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี ( Excel,  Word, Powerpoint )
– มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานการเงิน เบี้องต้น
– ทำงานเป็นทีม
– มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
– วุฒิการศึกษา ปวช (ขี้นไป) หรือมีประสบการณ์งานช่างพิจารณาเพิ่มเติม
– มีทักษะซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา งานสถาปัตย์บางส่วน
– เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีจิตใจบริการ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

รับด่วน พร้อมสัมภาษณ์งาน !!

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@piman.co.th

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

11 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

hrpiman
โพสต์โดย
hrpiman