โฟร์แมน / จนท.วิเคราะห์งานซ่อมบำรุง (ด่วน)

โฟร์แมน / จนท.วิเคราะห์งานซ่อมบำรุง (ด่วน)

โฟร์แมน / จนท.วิเคราะห์งานซ่อมบำรุง (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@piman.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด,จนท.สิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและชุมชน,วิศวกรโยธางานตรวจสอบคุณภาพ,โฟร์แมน

1. โฟร์แมนก่อสร้าง

– ปวส / ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างและโยธา เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

– ขยันสู้งาน มีความรับผิดชอบสูง

– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

– จัดทำประสานงานระหว่าง ผรม.

– ตรงต่อเวลา รักงาน ซื่อสัตย์

– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานซ่อมบำรุง
– วุฒิ ปวส (ขึ้นไป)  โยธา/ก่อสร้าง  หรือมีประสบการณ์งานก่อสร้าง
– เพศ ชายหรือหญิง
– อายุ  25  ปีขึ้นไป
– มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง
– เสนอแผนเตรียมเอกสาร/วางแผนงานให้กับช่างในทีม
– มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการเจรจา บุคลิกภาพดี
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว *สำหรับเพศชาย

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@piman.co.th

บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

11 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

hrpiman
โพสต์โดย
hrpiman