ช่าง (สอบเทียบเครื่องมือวัดตามโรงงานอุตสาหกรรม)

ช่าง (สอบเทียบเครื่องมือวัดตามโรงงานอุตสาหกรรม)

ช่าง (สอบเทียบเครื่องมือวัดตามโรงงานอุตสาหกรรม)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล i-net5@intro.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

– ตรวจเช็คเครื่องมือตัวอย่างสอบเทียบ
– ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือของลูกค้า
– รับผิดชอบตัวอย่างและมาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการฯ
– เบิกอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับสอบเทียบเครื่องมือ
– ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐาน
– ประเมินการเบี่ยงเบนในตาแหน่งปฏิบัติงานสอบเทียบ
– อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติตำมตำแหน่งงำน :
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ปวส. หรือ มีประสบการณ์ด้านงานสอบเทียบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความรู้ด้านเครื่องมือวัด

– มีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

เวลาในการทำงาน

– ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์  จันทร์ – ศุกร์

– หยุด (เสาร์ – อาทิตย์)

– ทำงาน 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0932635562 ฝ่ายบุคคล

สมัครงาน ส่ง Resume มาทาง email : i-net5@intro.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล i-net5@intro.co.th

บริษัท อินโทร (นอร์ท อีสเทิร์น) จำกัด

สอบเทียบเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม และ หน่อยงานของรัฐ