API/ETL Developer

API/ETL Developer

API/ETL Developer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
API/ETL Developer

ตำแหน่ง API/ETL Developer

API Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น Oracle, mongoDB

– รับผิดชอบระบบงานด้านเชื่อมต่อระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติระหว่างระบบต่างๆ (API)

– cleansing data และ จัดการข้อมูลต่างๆ

– ออกแบบ ER Diagram

– จัดทำ API Document

ETL Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูล

– Cleansing Data และ จัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ Dashborad สามารถเอาไปใช้งานได้

– วิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูล และ ออกแบบตาราง Data Mart

– สนับสนุนข้อมูลให้ภายในและภายนอกทีม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

– จัดทำ ETL Document

คุณสมบัติ
– ผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการเขียนโปรแกรมในภาษาที่เกี่ยวข้อง (SQL)
– มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และมีใจรักงานบริการ

 

* ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume เพื่อสมัครงานได้ที่ Email :  palintorn.so@inet.co.th *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Ms. Palintorn Sombatmak | NOON
Human  Resource Officer ( KhonKaen Branch )
Mobile : 065  512  4590
Email :  palintorn.so@inet.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

786 ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

palintorns
โพสต์โดย
palintorns