ผู้จัดการบริษัท , รองผู้จัดการม, ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ , พนักงานเอกสารสำนักงาน

ผู้จัดการบริษัท , รองผู้จัดการม, ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ , พนักงานเอกสารสำนักงาน

ผู้จัดการบริษัท , รองผู้จัดการม, ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ , พนักงานเอกสารสำนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pichatebooncha@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000-30,000 บาท / เดือน

ผู้จัดการบริษัท , รองผู้จัดการม, ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ , พนักงานเอกสารสำนักงาน

บริษัท อาร์เอ็มบี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 668/56 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (ผลผลิตการเกษตร) ต้องการรับสมัครพนักงาน
อัตราเงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท
1.ผู้จัดการบริษัท 1 ตำแหน่ง
2.รองผู้จัดการบริษัท 1 ตำแหน่ง
3.ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ 2 ตำแหน่ง
4.พนักงานเอกสารสำนักงาน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุ 20-45 ปี
2.จบปริญญาตรี
3.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ระดับดี
ติดต่อสอบถาม นาย ชัยวัฒน์ ทรงพิพัฒน์ 082-1071889/080-6269958

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pichatebooncha@gmail.com

บริษัท อาร์เอ็มบี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

668/56 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000