บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, Operator, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือและบนเรือ, ช่างเครื่องยนต์เรือโดยสาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, พนักงานบัญชี

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, Operator, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือและบนเรือ, ช่างเครื่องยนต์เรือโดยสาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, พนักงานบัญชี

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, Operator, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือและบนเรือ, ช่างเครื่องยนต์เรือโดยสาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhrandaman@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ภูเก็ต

ไกด์ทัวร์ทางทะเล

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำท่าเรือ  (ด่วน)    จำนวน    3     อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง   พนักงานขายสินค้า บนเรือ    จำนวน    2     อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 50 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

–  มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี  สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– สามารถขายสินค้าต่างๆ บนเรือได้ดี  (ของทานเล่น,เครื่องดื่ม,ตั๋วเรือ,สินค้าที่ระลึก,อื่นๆ)

– สามารถให้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวกับลูกค้าชาวต่างชาติได้

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือเฟอร์รี่ได้ดี

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   Operator      (ด่วน)   จำนวน   3  อัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  18 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้า และเอเย่นต์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

– บันทึก  Booking ลงระบบข้อมูล

– คอนเฟิร์ม /ตอบแชทและไลท์กับลูกค้า, เอเย่นต์ต่างๆ

– จัดรถรับ-ส่งลูกค้า

– มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานได้ดี

 

ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือ และบนเรือ  จำนวน  3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ท่าเรือ และบนเรือ

– มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแนะนำลูกค้า ขึ้น-ลงเรือ

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือเฟอร์รี่ได้ดี

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์เรือโดยสาร    จำนวน  2  อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  28 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

– มีประสบการณ์การทำงานในเรือภายในประเทศอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

– ถ้าจบการศึกษาด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องเรือ ชำนาญงาน

– มีความรู้ ความสามารถควบคุมดูเครื่องยนต์เรือ ขนาดเครื่องยนต์ 12 สูบ ถึง 16 สูบ ดีเซล

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ติดสารเสพติด

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำได้ดี

– สามารถทำงานใต้น้ำได้ เพื่อดำน้ำตรวจสอบท้องเรือได้

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด    จำนวน  1  อัตรา

– เพศ หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความสามารถในการถ่ายภาพพื้นฐานได้

– สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาพนิ่งและวีดิโอได้

– มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้งานได้ดี

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   พนักงานบัญชี     จำนวน  3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย  1-2 ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านทัวร์ การท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำบัญชีรายรับ – จ่าย และลูกหนี้ได้ดี

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

– สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานกระบี่ได้

 

สวัสดิการ                      – มีชุดยูนิฟอร์ม    –  มีประกันสังคม  – มีที่พักฟรี (บางตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: [email protected]  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา  / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel . 02-1154199, 090-9204182  Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhrandaman@gmail.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต-กระบี่