บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง Operator,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบนเรือ,พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน)

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง Operator,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบนเรือ,พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน)

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง Operator,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบนเรือ,พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

  • พนักงานประจำ
  • ภูเก็ต

Loading

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง Operator,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบนเรือ,พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน)

ตำแหน่ง  Operator            2  อัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  20  – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้า และเอเย่นต์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

– บันทึก  Booking ลงระบบข้อมูล

– คอนเฟิร์ม /ตอบแชทและไลท์กับลูกค้า, เอเย่นต์ต่างๆ

– จัดรถรับ-ส่งลูกค้า

– มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานได้ดี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบนเรือ   2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ท่าเรือ และบนเรือ

– มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแนะนำลูกค้า ขึ้น-ลงเรือ

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือเฟอร์รี่ได้ดี

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  พนักงานต้อนรับและรับจอง     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35  ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำท่าเรือ (ด่วน)               2  อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน)       2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชี   5  ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านทัวร์ การท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำบัญชีรายรับ-จ่าย และลูกหนี้ได้ดี

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

– สามารถปฏิบัติงานที่ต่างสาขาได้

 

สวัสดิการ  :      – มีชุดยูนิฟอร์ม           – มีประกันสังคม

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวใน ภูเก็ต-กระบี่