เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58040325115@udru.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

Loading

ที่ปรึกษาบริการ ( SA )

คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ค่าจองรถยนต์ , ค่ารถยนต์ , ค่าทะเบียน และอื่น ๆ
2. ติดตามเงินจาก บ.ไฟแนนซ์ DCLT , ไฟแนนซ์อื่น ๆ , และตรวจสอบเงินรับถูกต้องหรือไม่
3. DUE กับเจ้าหน้าที่ DCLT , Finance และ Supplier ต่าง ๆ
4. จัดพิมพ์รายงานการเงินขายรถยนต์ , รับจองรถยนต์ , รับค่าทะเบียนจากลูกค้า และอื่น ๆ
5. ตั้งใบสำคัญจ่ายที่ทางบริษัทฯ มีเครดิตกับ Supplier ต่าง ๆ
– ค่าอะไหล่จ่าย DCTh จ่ายทุกสิ้นเดือน
– ค่าอะไหล่ภายนอกและอื่น ๆ จ่ายทุกวันที่ 5 ของเดือน
– ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
– Due กับทางธนาคาร เพื่อตั้งจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมเงินต้น,ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N และ SME เมื่อครบกำหนดชำระ
– ทำรายงานสรุปเงินสดย่อยทุกวันเมื่อมีการจ่าย และเบิกชดเชยทุกครั้งที่เงินสดย่อยใกล้จะหมด
6. นำเงินเข้าธนาคาร และขอ Statement ประจำวันและสิ้นเดือน
7. เข้าระบบ DAS เพื่อตัด FP ตามที่ผู้บริหารแจ้ง และปริ้น TAX INVOICE และ RECEIPT เพื่อเป็นหลักฐาน
8. ทำเงินเดือนและตั้งใบสำคัญจ่ายค่าเงินเดือนพนักงาน ทุกสิ้นเดือน
9. หน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับด้านการเงินรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย
ด้านงานการเงินศูนย์บริการ
1. ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ค่าซ่อมรถยนต์ , ขายหน้าร้าน , เคลม และอื่น ๆ
2. ทำรายงานศูนย์บริการประจำวัน พร้อมทั้งปริ้นรายงานประจำวันประกอบการทำรายงาน
3. DUE กับลูกค้าที่มีเครดิต , บริษัทประกันภัยต่าง ๆ
4. สรุปรายงานลูกค้าเครดิตที่เข้ารับบริการ ทุก ๆ สิ้นเดือน (SDO , PDO)
5. ติดตามลูกหนี้ที่เป็น SDO , PDO และทำรายงานทุกสิ้นเดือน
6. ทำรายงานประจำเดือน เพื่อจัดทำตั้งเบิกค่า INCENTIVE พนักงานศูนย์บริการ ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
7. หน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกันด้านการเงินศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58040325115@udru.ac.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

CHANIDA
โพสต์โดย
CHANIDA