ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา

คุณสมบัติ

–เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

– มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน

– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

– สามารถเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่ได้

– ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

– ประสานงานและติดตามผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายจะประสบความสำเร็จ

– อัตราเงินเดือน ตามตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
Ladda
โพสต์โดย
Ladda