ธุรการศูนย์บริการ

ธุรการศูนย์บริการ

ธุรการศูนย์บริการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

ธุรการศูนย์บริการ

1. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. จัดทำรายงานประเภทต่าง ๆ ของศูนย์บริการและอะไหล่
3. จัดทำรายการต่างๆในแผนก สรุปงานคงค้างรายวัน รายเดือน
4.ตรวจเช็คข้อมูลใน JOB – ORDER ให้ครบถ้วนและถูกต้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของรถยนต์ที่เข้ารับบริการ
หรือ ข้อมูลลูกค้าพร้อม UP/DATE ข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
Ladda
โพสต์โดย
Ladda