ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี
ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น
  • รักงานบริการ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน

-รับรถลูกค้าเข้าซ่อม (รับเรื่องการแจ้งข้อขัดข้องของรถลูกค้า)

-ควบคุมการตรวจรับรถ หาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดและเที่ยงตรง

-เอาใจใส่ดูแลให้คำแนะนำเรื่องการซ่อมแก่ลูกค้า แจ้งกำหนดเวลาการซ่อมที่ควรเสร็จการประมาณราคา ค่าซ่อม รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดวิธีการชำระเงิน

-เขียนใบสั่งซ่อมตามรายการที่ตรวจพบ และติดตามงานซ่อมทุกขั้นตอนพร้อมแจ้งความคืบหน้าลูกค้า

-มีการตรวจเช็คขั้นสุดท้าย ก่อนนำส่งมอบรถคืนแก่ลูกค้า รวมทั้งมีการบันทึกการดำเนินงานลงในใบสั่งซ่อม แต่ตรวจพบภายหลังเพื่อขออนุมัติซ่อมต่อไป

-ให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ เช่น แผนกอะไหล่ แผนกบัญชี และอื่น ๆ

-ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดทำบันทึกความเคลื่อนไหวของประวัติรถ และรายชื่อลูกค้าให้ทันสมัย ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์งานบริการ

-ดำเนินการดูแลเรื่องการร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งเสร็จสิ้น

-หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KOYSIRINYA S-
โพสต์โดย
KOYSIRINYA S.