ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี

ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับรถลูกค้าเข้าซ่อม  (รับเรื่องการแจ้งข้อขัดข้องของรถลูกค้า)
  • ควบคุมการตรวจรับรถ  หาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดและเที่ยงตรง
  • เอาใจใส่ดูแลให้คำแนะนำเรื่องการซ่อมแก่ลูกค้า   แจ้งกำหนดเวลาการซ่อมที่ควรเสร็จการประมาณราคา ค่าซ่อม  รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดวิธีการชำระเงิน
  • เขียนใบสั่งซ่อมตามรายการที่ตรวจพบ และติดตามงานซ่อมทุกขั้นตอน
  • ในการเขียนใบสั่งซ่อม  ควรคำนึงถึงการแบ่งเวลา  และกำหนดเวลาการเสร็จสิ้นของงาน
  • มีการตรวจเช็คขั้นสุดท้าย  ก่อนนำส่งมอบรถคืนแก่ลูกค้า  รวมทั้งมีการบันทึกการดำเนินงานลงในใบสั่งซ่อม  แต่ตรวจพบภายหลังเพื่อขออนุมัติซ่อมต่อไป
  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KOYSIRINYA S-
โพสต์โดย
KOYSIRINYA S.