ผู้จัดการศูนย์บริการและอะไหล่

ผู้จัดการศูนย์บริการและอะไหล่

ผู้จัดการศูนย์บริการและอะไหล่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58040325115@udru.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ที่ปรึกษาบริการ ( SA )

รายละเอียดของงาน

ดูแลควบคุมการจัดสรรงานลักษณะที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของช่างและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
-ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และควบคุมพนักงานช่างประจำศูนย์บริการเพื่อให้งานและการปฏิบัติงานมีคุณภาพฝีมือแรงงาน
-ดูแลควบคุมวิธีการทำงาน ความก้าวหน้าของงานให้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
-ควบคุมดูแลบริเวณศูนย์บริการให้มีระเบียบเรียบร้อย ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในการทำงาน
-ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของศูนย์บริการ (เช่นฝ่ายอะไหล่-ฝ่ายบัญชี-ฝ่ายการเงิน-ฝ่ายรับแจ้งซ่อมและอื่นๆ)และให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกับฝ่ายต้อนรับ/พนักงานรับรถ ในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถที่แจ้งซ่อม
-ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของศูนย์บริการ (เช่นฝ่ายอะไหล่-ฝ่ายบัญชี-ฝ่ายการเงิน-ฝ่ายรับแจ้งซ่อมและอื่นๆ)และให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกับฝ่ายต้อนรับ/พนักงานรับรถ ในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถที่แจ้งซ่อม
-ควบคุมดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานในศูนย์บริการ

มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้

ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ

มีประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างน้อย 5 ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58040325115@udru.ac.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

CHANIDA
โพสต์โดย
CHANIDA