ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58040325115@udru.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
ที่ปรึกษาบริการ ( SA )

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีเท่านั้น

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

–ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
–ปิดงบการเงินประจำเดือน
–ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เอกสารการเบิกจ่าย
–บันทึกการจ่ายเงิน รับเงิน
–บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
–จัดทำรายงานภาษีต่างๆ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58040325115@udru.ac.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

CHANIDA
โพสต์โดย
CHANIDA