ผู้จัดการศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_02@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
พนักงานคอนโทรล

-ดูแลควบคุมการจัดสรรงานลักษณะที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของช่างและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

-ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และควบคุมพนักงานช่างประจำศูนย์บริการเพื่อให้งานและการปฏิบัติงานมีคุณภาพฝีมือแรงงาน

-ดูแลควบคุมวิธีการทำงาน ความก้าวหน้าของงานให้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

-ควบคุมดูแลบริเวณศูนย์บริการให้มีระเบียบเรียบร้อย ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในการทำงาน -ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของศูนย์บริการ (เช่นฝ่ายอะไหล่-ฝ่ายบัญชี

-ฝ่ายการเงิน

-ฝ่ายรับแจ้งซ่อมและอื่นๆ)และให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกับฝ่ายต้อนรับ/พนักงานรับรถ ในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถที่แจ้งซ่อม

-ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของศูนย์บริการ (เช่นฝ่ายอะไหล่-ฝ่ายบัญชี-ฝ่ายการเงิน-ฝ่ายรับแจ้งซ่อมและอื่นๆ)และให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกับฝ่ายต้อนรับ/พนักงานรับรถ ในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถที่แจ้งซ่อม

-ควบคุมดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

-หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_02@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Chada
โพสต์โดย
Chada✨