เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_07@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
พนักงานคอนโทรล

รายละเอียดงาน

1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี

2.ดูแลตารางนัดหมายล่างหน้า (Advance Booking) ทุกวัน และติดตามลูกค้าที่จะเข้ารับบริการประจำวัน

3.ติดต่อลูกค้าและจัดพิมพ์เอกสารติดตามข้อมูลลูกค้า ภายใน 5 วัน (Call 5 วัน) หลังจากลูกค้าได้รับรถเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมจัดทำบันทึกลงในระบบ DMS 4.ติดต่อลูกค้าจัดพิมพ์เอกสารติดตามลูกค้า 6 เดือน (Call 6 Mounts) หลังจากส่งมอบรถที่เข้ารับบริการ เพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการบริการ พร้อมจัดทำบันทึกลงในระบบ DMS

5.รับเรื่องและติดตามผลการร้องเรียนของลูกค้า รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้างานทราบ พร้อมบันทึกการติดตามทุกระยะ

6.แจ้งให้ลูกค้าทราบกรณี แคมเปญพิเศษ โดยสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย และ E-mail เป็นต้น 7.สรุปและติดตามลูกค้าเข้ารับบริการก่อนหมด Warranty

8.ติดตามลูกค้าเข้ารับบริการเมื่อมี Recall , Service Measure จัดทำและจัดเก็บข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 9.จัดทำข้อมูล DATA BASE ประจำเดือนและนำส่ง เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ตามช่วงเวลาที่กำหนด

10.บันทึกประวัติการซ่อมลงในการ์ดประวัติของลูกค้าประจำวัน

11.เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา

12.เข้าฝึกอบรม สัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน ตามข้อแนะนำ และเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา

13.ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ 14.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป

2ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี
3มีทักษะการสื่อสารสำหรับการติดต่อทางการเขียน และสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า รวมทั้งพูดคุยกับลูกค้า
4มีใจรักในการบริการ
5บุคลิกดี
6มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_07@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Chada
โพสต์โดย
Chada✨