พนักงานคอนโทรล

พนักงานคอนโทรล

พนักงานคอนโทรล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_05@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
พนักงานคอนโทรล

รายละเอียดงาน

-ควบคุมการจ่ายงานซ่อมตามลำดับหมายเลข JOB

-ติดตามความคืบหน้าในงานซ่อม และประสานกับแผนกรับรถ

-ปฏิบัติงานตามแนวทางของผู้ผลิต (MBTh ทั้งนี้โดยผ่านฝ่ายบริการกลาง )

-มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพ ,เวลาที่ใช้ในการซ่อม และให้ถูกต้องเหมาะสมกับรุ่นของรถ รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี เหมาะแก่การใช้งาน

-ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ

-ศึกษาอบรมความรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตัวเอง ในด้านเทคนิค และการจัดสายงาน

-ให้ความร่วมมือหน้าที่อื่นๆ และกับเจ้าหน้าที่ของ MBTh และจากฝ่ายบริการกลาง

-ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
1.วุฒิ ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์
2.มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น
3.ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
4.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_05@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Chada
โพสต์โดย
Chada✨