พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา

พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา

พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา


พนักงานกราฟิก

หน้าที่โดยโดยย่อ :

1. รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายและฝ่ายบริการ

2. รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า กับผู้ขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายและฝ่ายบริการ

3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ22-26 ปี

2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม

4. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน

5. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Excel และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์งานจัดซื้อ ประสานงาน  1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @hr.autocorp
โทร 063 0215333 , 062 6806866

สมัครงานGoogle form :

https://forms.gle/c2GK6k6P1LLtzGGb8

 

 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG