ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี (ฝึกหัด)

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี (ฝึกหัด)

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี (ฝึกหัด)


พนักงานกราฟิก

หน้าที่/ความรับผิดชอบ : 
เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อพัฒนาองค์กร และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดการบัญชี
– เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายบัญชี
– เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ของทุกตำแหน่งในฝ่ายการเงิน
– ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากการเรียนรู้ครบทั้งหลักสูตร
– สอบทานงานที่รับผิดชอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วในแต่ละเดือน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
– สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัท
– งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้
คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 24-28 ปี

2.  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Powerpoint และ Excel ได้ดี

4. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมบัญชี เช่น SAP Oracle Microsoft เป็นต้น

5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

6. มีประสบการณ์ งานผู้ตรวจบัญชี 1 ปีขึ้นไป

7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
8. มีประสบการณ์ ผู้ตรวจบัญชี บริษัท BIG4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
LINE: @hr.autocorp
โทร : 063-0215333 , 095-1799039

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG