พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา

พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา

พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.


พนักงานกราฟิก

ลักษณะงาน :
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกรายการใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีรับถูกต้อง และเสร็จทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.  อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Word , Excel และ PowerPoint
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
5. มีความรู้ด้านภาษี และทักษะงานบัญชี
6. พ้นภาระทางทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

สวัสดิการ :
– ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ตรวจสุขภาพประจำปี -เงินยินดีมงคลสมรส -เงินอนุโมทนาอุปสมบท
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ – เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน – ประกันอุบัติเหตุ
– ประกันสุขภาพ – ส่วนลดค่าแรง ค่าอะไหล่สำหรับพนักงาน

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG