เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้ากลุ่มและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้ากลุ่มและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้ากลุ่มและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

Loading

พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

หน้าที่ :
1.  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า(บริษัท/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ) ในการนำเสนอข้อมูลการให้เครดิตและข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้าสร้างโอกาสในการขายและให้บริการ
2.ดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบริษัท/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม ใส่ใจในรายละเอียดสูง

4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. รักงานบริการ ควบคุมอารมณ์ได้ดี

6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HRTeam_Autocorp
โพสต์โดย
HRTeam_Autocorp