พนักงานผู้พิการ (ประเภท 3)

พนักงานผู้พิการ (ประเภท 3)

พนักงานผู้พิการ (ประเภท 3)

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

Loading

พนักงานผู้พิการ (ประเภท 3)

  1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า(บริษัท/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ) ในการนำเสนอข้อมูลการให้เครดิตและข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
  2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบริษัท/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
  3. จัดเก็บ บันทึกข้อมูล ตามมาตรฐานของบริษัท
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

3.มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Ms WORD , Ms EXCEL

4.เป็นผู้พิการ มีหนังสือขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ ประเภท 3

5.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

6.สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องมีประการณ์ทำงาน

7.สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด สำนักงานใหญ่

1111 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HRTeam_Autocorp
โพสต์โดย
HRTeam_Autocorp