พนักงานประสานงานลูกค้าองค์กร (งานผู้พิการ )

พนักงานประสานงานลูกค้าองค์กร (งานผู้พิการ )

พนักงานประสานงานลูกค้าองค์กร (งานผู้พิการ )

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.


พนักงานประสานงานลูกค้าองค์กร (งานผู้พิการ สัญญาจ้าง 12 เดือน)

หน้าที่ :  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า(บริษัท/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ) ในการนำเสนอข้อมูลการให้เครดิตและข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้า สร้างโอกาสในการขายและให้บริการ ดูแลลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบริษัท/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

คุณสมบัติ :
*มีหนังสือขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ ประเภท 3*
1. อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม ใส่ใจในรายละเอียดสูง
4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. รักงานบริการ ควบคุมอารมณ์ได้ดี
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
7. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้

สอบถามเพิ่มเติม 0630215333 , 0951799039

LINE : @hr.autocorp

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG