เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@mthongpoon.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน

พนักงานขาย

คุณสมบัติ :

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาการตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศฯ)

เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนด่อแรงกดดันได้ดี 

 

ลักษณะงาน :

1. ทำ Content Creater Tiktok

2. ทำแผนงานทางการตลาดผ่านช่องทาง Socail Media platform ต่างๆ

3. ทำ Ads สื่อโฆษณา ใน Socail Media ได้

4. วางแผนงานส่งเสริมการขาย แคมเปญและติดตามประเมินผลได้

5. ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@mthongpoon.com

บริษัท ห้างทองแม่ทองพูล จำกัด
MTP Administrators
โพสต์โดย
MTP Administrators