ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล,ที่ปรึกษาหนี้(ทางโทรศัพท์)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล,ที่ปรึกษาหนี้(ทางโทรศัพท์)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล,ที่ปรึกษาหนี้(ทางโทรศัพท์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@sornphisut.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
1. บริหารภาพรวมงานบุคคลทั้งระบบ(เงินเดือน,สรรหา,อบรม) ฯลฯ
2. บริหารจัดการพัฒนาทักษะการอบรมให้กับพนักงาน
3. วางแผนและกำหนดนโยบายร่วมกับทุกสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์กร
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 38 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงาบริหารงานบุคคล 1-2 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
5. มีภาวะการเป็นผู้นำ
6. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักบริการ
8. ไม่ติดประวัติอาชญากรรม
9. มีความรู้และจัดทำเอกสารด้านระบบบริหารคุณภาพ(ISO)
10. มีความรู้ความสามารถในการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาหนี้ทางโทรศัพท์
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระเพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
2. ติดตามทวงถาม เจรจาประนอมหนี้ กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการชำระหน้ากับบริษัทฯต่อไป
3. ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการชำระให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร ตำแหน่งที่ปรึกษาหนี้(ทางโทรศัพท์)
1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. ไม่ติดเครดิตบูโรและไม่มีประวัติอาชญากรรม
4. มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@sornphisut.co.th

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด (สาขาที่2)

661/2-3 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Sitanan Phaosrida
โพสต์โดย
Sitanan Phaosrida