ผู้จัดการสาขา 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการสาขา 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการสาขา 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 25,000 -30,000 บาท บาท / เดือน
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท

คุณสมบัติ :

– อายุ  25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การเกี่ยวกับงานบริหารงาน 3 ปี ขึ้นไป

– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

– ความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

– สามารถขับรถยนต์ได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ :

–  รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานแผนกต่างๆภายในฝ่าย และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายขององค์กร และหน่วยงาน

–   ติดตามสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆภายในฝ่าย นำเสนอกรรมการผู้จัดการตามระยะเวลาที่กำหนด

–  พิจารณาแนวทางการแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  และนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา

–  ควบคุมการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-อนุมัติใบเสนอราคากรณีงานเพิ่มตามที่กำหนดในระเบียบปฏิบัติการประมาณราคา

-อนุมัติการบำรุงรักษา/ซ่อม เครื่องมือ/ยานพาหนะ

-ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–  ดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้

สวัสดิการ
โบนัส  ชุดยูนิฟอร์ม  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา อื่นๆตามที่ตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061