พนักงานบัญชี (ขอนแก่น)

พนักงานบัญชี (ขอนแก่น)

พนักงานบัญชี (ขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sataponkkc@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000-17,000 บาท / เดือน

Loading

ผู้จัดการ สาขาขอนแก่น 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

คุณสมบัติ

  • อายุ 24-40 ปี (ไม่จำกัดเพศ)
  • วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเข้าใจในการลงโฆษณาสื่อ มีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ-จ่าย รวมถึงควบคุมระบบเอกสารให้เรียบร้อย
  • จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53, และสรุปรายงานประจำเดือน
  • จัดทำเอกสารภาษีซื้อ ภาษีขายและสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
  • สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sataponkkc@gmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นขอนแก่น จำกัด

รับสร้างบ้าน

HR SATAPON KKC
โพสต์โดย
HR SATAPON KKC