สถาปนิก (ด่วน) 1 ตำแหน่ง

สถาปนิก (ด่วน) 1 ตำแหน่ง

สถาปนิก (ด่วน) 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน
– วางแผนการให้บริการออกแบบบ้าน
– ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง และแก้ไขแบบให้สอดคล้องตามกฎระเบียบกฎหมาย
– ชี้แจงลูกค้าในรายละเอียดแบบก่อสร้างในวันเซ็นต์สัญญา
– ตรวจสอบการวางผังบ้านในการก่อสร้าง
– ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง/ผู้รับเหมา และควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
– ปรับปรุงแบบบ้าน/Drawing ให้ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
– สรุปการแก้ไขแบบก่อสร้าง ให้ตรงตามแบบบ้านที่ส่งมอบ (Shop drawing)
– ออกแบบ้านตั้งแต่การออกแบบแปลนพื้น/ทัศนียภาพ/เขียนแบบก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีใบประกอบวิชาชีพ
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความเป็นผู้นำ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

จำนวนที่รับ       1  อัตรา

เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท

สวัสดิการ  ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061