ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1.วางแผนการสุ่มตรวจสอบและสุ่มตรวจสอบคุณภาพระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

2.อนุมัติใบตรวจงานผู้รับเหมาและใบตั้งเบิกงวดงาน

3.ตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างก่อนส่งมอบบ้านลูกค้า

4.อนุมัติการส่งมอบบ้านแก่ลูกค้า

5.ประเมินพื้นที่งาน Service เพื่อกำหนดแนวทางการซ่อม

6.วางแผนมอบหมาย และติดตามงานในส่วน Service

7.อนุมัติรายละเอียดแนวทางการซ่อมงาน Service

8.พิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไข เมื่อพบงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และตรวจสอบภายหลังการแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์งานด้านคุมงานก่อสร้าง 2 ปี ขึ้นไป

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

มีใบประกบวิชาชีพ ( ใบ กว. )

สามารถขับรถได้

สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ และสามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้

จำนวนที่รับ       1  อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน      20,000 – 25,000 บาท

เพศ    ชาย

อายุ    28 – 45 ปี

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061