รับสมัครพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือนคุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา บัญชี/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม MS Office
– บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
– มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงาน
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน : 6วัน/สัปดาห์ จันทร์-เสาร์ 8:00-17:00​ น. และ วันหยุดนัตฤกษ์ตามปฎิทินบริษัท

อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

สนใจติดต่อสมัครงาน
คุณปูน : 098-1653169 เวลา 09.00-17.00 น.
e-mail : atithan.wisdomindustry@gmail.com

หรือสมัครด้วยตัวเองที่
บริษัท วิสดอม อินดัสทรี จำกัด
174/1 ม.13 (ตรงข้ามศูนย์เครื่องจักรกลขอนแก่น) ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท วิสดอม อินดัสทรี จำกัด

174/1 ม.13 (ตรงข้ามศูนย์เครื่องจักรกลขอนแก่น) ต.สำราญ อ.เมือง จ.

independence-freedom
โพสต์โดย
Independence Freedom