Programmer , Digital marketing รับนักศึกษาจบปี 63-64 ที่ไม่ใช่สาย ComSci แต่อยากลองเปลี่ยนสายงาน

Programmer , Digital marketing รับนักศึกษาจบปี 63-64 ที่ไม่ใช่สาย ComSci แต่อยากลองเปลี่ยนสายงาน

Programmer , Digital marketing รับนักศึกษาจบปี 63-64 ที่ไม่ใช่สาย ComSci แต่อยากลองเปลี่ยนสายงาน

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้วบริษัท วิชชี่ โซลูชั่นส์ จำกัด สาขาขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงาน Programmer , Digital marketing
1 ตำแหน่ง สำหรับผู้จบไม่ตรงสายแต่อยากลองเปลี่ยนสายงาน หรือ นักศึกษาที่กำลังว่างงาน จบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

เงินเดือน 10,000-12,000 ** เขียนโปรแกรมมีคนเทรนให้จาก zero – beginner

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programmer , Digital marketing สัมภาษณ์ Online ทราบผลไว
– เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาพิเศษ
– จบการตลาด , มนุษยศาสตร์  พิจารณาพิเศษ

รายละเอียดดังนี้
– มีความรู้เรื่อง computer พื้นฐาน เช่น แยกออกระหว่าง software , hardware
– มีความรู้เรื่อง excel พื้นฐาน เช่น สามารถเขียนสูตรคำนวนอายุจากวันเกิดได้ , แยกชื่อนามสกุล ให้อยู่คนละ cell ได้
– สามารถวิเคราะห์ algorithm รูปแบบโปรแกรม หรือ web site ที่ใช้งานได้ เช่น Tiktok ถ้ามีคน follow จำนวนนึง จะเปิด fuction ที่สามารถ live สด ได้

สวัสดิการต่างๆ
– ประกันสังคม
– ค่าเสื่อม notebook
– ค่าโทรศัพท์รายเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:  นักศึกษาปีสุดท้าย / จบใหม่ไม่เกิน 2 ปี (จบในปีการศึกษา 2563-2564)  และจบการศึกษาในสาขาที่ไม่ใช่ไอทีโดยตรง*

*หมายเหตุ:  *สาขาหลักสูตรไอที (ไม่เข้าเงื่อนไขการขอทุน)สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
– สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)
– หรืออื่นๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ตามความเห็นชอบของคณะทำงานโครงการ

*** คุณสมบัติผู้สมัครงาน ที่สำคัญ
– มีความรับผิดชอบ และ แสดงถึงความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– friendly เข้ากับคนง่าย แต่มี space เป็นของตัวเองได้
– แสดงถึงความมุ่งมั่น
– ได้รับงานแล้วลงมือทำทันที
– มี notebook เป็นของตัวเอง

สนใจ ส่ง resume มาได้ที่ inbox หรือ
Email : [email protected]
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-332-5541

บริษัท วิชชี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
GoogleUser749
โพสต์โดย
สุวชัช จานไห